Adres

PRACOWNIA DIETETYCZNA

GRAM (od)WAGI

ul. Kwiatowa 2, Okup Mały
woj. łódzkie

Telefon
Tel:  +48 66 55 02 782

INNE PLACÓWKI MEDYCZNE

Adres
„NA SZPILKACH” Aneta Wójcik

ul. Zielona 29
Łódź

Adres
Centrum Medyczne

PRIMA-MED Sp. z o.o.

ul. Matejki 3/5
Łódź

Masz pytania? Napisz do mnie

Forma do kontaktu
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. aby umożliwiły prawidłową współpracę. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma "GRAM (od)WAGI" reprezentowana przez mgr Monika Papuga Sobczak. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jest jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.