Wybierz dogodny termin i umów wizytę

Wczytuję kalendarz...
Powered by Booking Calendar
-
Dostępne
24
-
Zarezerwowane
24
-
Oczekujące
captcha

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. aby umożliwiły prawidłową współpracę. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma "GRAM (od)WAGI" reprezentowana przez mgr Monika Papuga Sobczak. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jest jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.