WIZYTA ONLINE (Pierwsza Konsultacja)

WIZYTA ONLINE (PIERWSZA KONSULTACJA)

  • Kompleksowa konsultacja dietetyczna ma na celu zdiagnozowanie problemów pacjenta, także zdrowotnych oraz opracowanie indywidualnych rozwiązań.
  • W trakcie konsultacji omawiany jest dziennik żywieniowy, przeprowadzany jest szczegółowy wywiad medyczny oraz omawiane są wyniki badań laboratoryjnych.
  • Ponadto wspólnie z pacjentem zostaje ustalony plan dalszej współpracy.
  • Po wizycie na podstawie zebranych informacji zostaje przygotowany indywidualny plan żywieniowy wraz ze wskazówkami.

Więcej znajdziesz w sekcji “OFERTA”
KLIKAJĄC TUTAJ